W3CWeb Accessibility initiative

Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI): Stratégiák, irányelvek, források, hogy a hátrányos helyzetűek is hozzáférjenek az Internethez

Összevont szakismeret alkalmazása a webes akadálymentesség ellenőrzéséhez

Az oldal tartalma

Bevezetés

A hátrányos helyzetű emberek számára történő webes akadálymentesítés értékelése sokrétű szakismeretet és szempontrendszert igényel. Habár lehetséges magánszemélyek számára a webes akadálymentesség hatásos ellenőrzése, amennyiben a széleskörű szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek, mégis nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy magánszemély egyedül rendelkezik azzal a szakismerettel, amit egyébként több személy együttműködésén alapul.

Jelen dokumentum leírja:

Jelen dokumentum megemlíti az ellenőrzési forrásokhoz kapcsolódó referenciákat. A legtöbb ilyen forrás ebben a forráscsoportban található: Webhelyek akadálymentességi ellenőrzése.

Javasolt szakismeret

A webhelyek ellenőrzése többet igényel annál, mint egy ellenőrzőeszköz egyszerű lefuttatása. Az átfogó és hatásos értékelések olyan értékelőket feltételeznek, akik szaktudással rendelkeznek a webes technológiák, az ellenőrzőeszközök, a fogyatékkal élő emberek által megtapasztalt akadályok és az általuk használt kisegítő technológiák és módszerek, valamint az akadálymentesítési irányelvek és technikák tekintetében.

A következő lista a javasolt szakismeretet tartalmazza több területre kiterjedően és hivatkozásokat biztosít a dokumentum végén felsorolt alapvető forrásokhoz (csak angol nyelven érhetőek el a források), melyek hasznosak lehetnek ezen ismeretek bővítéséhez.

Módszerek a kollaborációs ellenőrzéshez

Egyes szervezeteknél a webes akadálymentesség ellenőrzésének első lépése a feladat átruházása egy személyre a szervezeten belül vagy a feladat alvállalkozóra bízása. Mégis számos szervezet kollaborációs ellenőrző folyamatokat alkalmaz, amelynél több értékelő szakértelme és szempontjai érvényesülnek. Az ilyen módszer lehetővé teszi a szervezet számára, hogy a házon belüli szaktudást kiaknázhassák és ahol szükséges, külső szakembereket alkalmazzanak.

A kollaborációs ellenőrzési folyamat magába foglalhatja:

Kombinált szakismeret ismérvei

A központosított vs elosztott ellenőrzési kapacitások

A saját ellenőrzési kapacitással rendelkező szervezetek néha centralizált értékelői csapatot alkalmaznak, míg máskor a szervezeten belül más osztályokon dolgozó értékelők egy csoportját. Egy központosított csapat erőforrásként szolgálhat a szervezet számára. Egy szervezet saját értékelési képessége több lehetőséget kínálhat fel az akadálymentesítési tevékenység beillesztéséhez az egész szervezet webfejlesztési folyamatába. Segíthet a sokkal sokrétűbb szakértelem felismerésében, mivel a központosított csapat határain túlmutathat. Továbbá, segíthet a közös szervezeti küldetés kialakításában az akadálymentesítés folyamatos fejlesztésére vonatkozóan, ahelyett, hogy az akadálymentesítés felügyeletét egyetlen iroda felelősségére bízná.

Külső szakértelem szükségességének felismerése

Amint a belső szakértelem hiányosságai egyértelművé válnak, a szervezet felsorakoztathatja a a külső szakértelemre vonatkozó szükségleteit. A belső hiányosságok gyakran a fogyatékossággal kapcsolatos ismeretek és/vagy az akadálymentesítés területein találhatók. Például, a webes akadálymentesítési irányelveknél, a többszörös fogyatékossággal kapcsolatos akadálymentesítési korlátoknál vagy a kisegítő technológiák alkalmazásánál. Továbbá, még bevált, felhasználókat igénybevevő ellenőrzési folyamattal rendelkező szervezeteknek is szükségük lehet útmutatásra arról, hogy a fogyatékkal élő felhasználóktól hogyan szerezzenek visszajelzést. Bizonyos esetekben értékes lehet az ilyen témák hatásos lefedéséhez több mint egy külső szakember bevonása, vagy a webes akadálymentesítésre összpontosító online közösségek visszajelzéseinek elemzése.

Felhasználók bevonása az ellenőrzésbe

Túl a személyes technikai közreműködésükön az ellenőrzésben, a fogyatékkal élő emberek bevonása az együttműködési csoportba hozzájárulhat egy szervezeten belül az akadálymentesítési kérdések jobb megértéséhez, és/vagy a tudatosság fenntartásához a webhelyen található akadálymentesítési korlátok sürgető megoldásával kapcsolatban.

Tekintet nélkül az együttműködő értékelő csoport közös szakértelmére a megfelelőségi ellenőrzésvégigvitelében, egy szervezet időről időre igényelheti a különféle fogyatékkal élő felhasználók által végzett áttekintést. Számos tényezőt kell figyelembe venni ahhoz, hogy hatásos legyen a felhasználók bevonása a webes akadálymentesség ellenőrzésébe , beleértve a különféle fogyatékosságok figyelembe vételét, az alkalmazott kisegítő technológia típusait és a webes tapasztalatokat.

Az együttműködés megkönnyítése a közös eszközökön és sablonokon keresztül

Egy értékelő csoport bizonyos ellenőrzőeszközökhöz közös hozzáférést igényelhet, vagy annak biztosítását, hogy a teljes csoportnak az ellenőrzőeszközök széles köréhez legyen hozzáférése.

Egy megegyezés szerinti sablon alkalmazása az értékelési eredmények dokumentálásához nagyban megkönnyítheti a koordinációt a különböző értékelők között. Ez lehet a sablon az akadálymentesítés értékelési jelentéshez c. dokumentum alkalmazása.

Eredmények közlése

Az együttműködő csapatoknak külön érdemes figyelmet szentelniük arra, hogy értékelési eredményeiket világosan közöljék ügyfeleikkel, mivel a jelentés a különböző értékelők kombinált szempontjait képviseli.

Visszajelzések

Mechanizmus biztosítása visszajelzésekhez egy szervezeten belül az értékelési folyamat és a létrejött jelentés hasznosságáról támogathatja az együttműködő értékelőket a szakértelem hiányosságainak folyamatos beazonosításában, és hozzájárul az értékelések minőségének hosszú távú tökéletesítéséhez.

A tapasztalt értékelők csoportjának visszajelzése az olyan értékelési forrásokról, mint a W3C/WAI forráscsoportja a Webhelyek akadálymentességi ellenőrzése, idővel segíthet a szélesebb webes közösség számára elérhető ellenőrzést támogató források minőségének javításában. Visszajelzési hivatkozások elérhetők a jelen ellenőrző forrásgyűjtemény láblécében.

Melléklet

Jelen melléklet tartalmaz olyan forrásokhoz vezető hivatkozásokat, amelyek a webes akadálymentesség ellenőrzéséshez szükséges szakértelem kulcsterületeire vonatkoznak.