W3CWeb Accessibility initiative

Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI): Stratégiák, irányelvek, források, hogy a hátrányos helyzetűek is hozzáférjenek az Internethez

Webhelyek akadálymentesítésének megfelelőségi értékelése

Az oldal tartalma

Bevezetés

A megfelelőségi értékelés meghatározza, hogy a Webhely megfelel-e az olyan akadálymentesítési szabványoknak, mint a We Akadálymentesítési Útmutató (WCAG). Jelen oldal olyan megfelelőségi értékelési módszert ír le, amely a webhely akadálymentesítés automata, félautomata és kézi ellenőrzését egyesíti. Új webhely fejlesztésekor, vagy egy már létező webhely értékelésekor lehet alkalmazni.

Jelen oldal a technikai értékelésre koncentrál, és nem foglalja magába a fogyatékkal élő felhasználók bevonását, amivel egy különálló dokumentum foglalkozik. A felhasználók bevonása az értékelésbe elősegíti, hogy a technikai akadálymentesítési megoldásokat hatásosan alkalmazzák. A technikai értékelést és az akadálymentesítés használhatósági ellenőrzését egyesítő értékeléseket minden részletre kiterjedő ellenőrzésnek lehet nevezni.

A lent részletezett megfelelőségi értékelési módszerhez szükséges:

A megfelelőségi értékelés magába foglalja az összes lenti feladatot, kivéve azokat, melyek egyértelműen alternatívnak vagy opcionálisnak minősülnek. Megjegyzés: Noha az értékelés területének meghatározása az első kulcsfeladat, és az összesítés és az ellenőrzés eredményeinek jelentése logikai következtetést jelent, nem kötelező a közbeeső feladatok sorrendjét megtartani.

Határozza meg az értékelés területét

Az értékeléshez határozza meg és tegye közzé a webhely területét és az értékelés tárgyának megfelelőségi szintjét. Megjegyzés: az értékelés alatt a közzétételnek a szervezeten belül kell elérhetőnek lennie. Amennyiben a megfelelőség nyilvánosságot igényel, a közzététel kívülről legyen hozzáférhető (például egy webhelyen).

 1. Határozza meg és tegye közzé a kívánt WCAG 1.0 megfelelőségi szintet.
 2. Válasszon ki a kézi értékeléshez olyan reprezentatív mintaoldalakat, melyek megfelelnek a következő kritériumnak:
  • Magába foglalja az összes oldalt, amelyről az emberek nagyobb valószínűséggel lépnek be az Ön webhelyére („üdvözlő oldal”, stb.)
  • Magába foglalja a különböző elrendezésű és funkciójú oldalak választékát. Például:
   • Táblázatokat, űrlapokat, vagy dinamikusan előállított eredményeket tartalmazó weboldalak;
   • Olyan tájékoztató képekkel rendelkező Weboldalak, mint a diagramok, vagy grafikák;
   • Funkciót végrehajtó szkriptekkel vagy alkalmazásokkal rendelkező weboldalak.
  Megjegyzés: léteznek speciális szempontok az adatbázis által vezérelt, dinamikusan előállított tartalommal rendelkező webhelyekhez.
 3. Azonosítsa be és tegye közzé a teljes webhelyet, beleértve az összes oldalt az alap URL-nél, az automata és félautomata ellenőrzéshez. Megjegyzés: amennyiben nem lehetséges a teljes webhely ellenőrzése (például: a szokatlan mérete, vagy a dinamikus jellege miatt) azonosítson be egy bővített oldalválogatást, amelyhez világos magyarázat és közzététel tartozik a webhelyen. Ehhez a bővített oldalválogatáshoz javasolt bevonni: a webhely különböző részeiről származó oldalakat; a különböző "megjelenést" (Look and feel) képviselő oldalakat; a különböző fejlesztési eszközöket és folyamatokat képviselő oldalakat, beleértve az adatbázisokból generáltakat is; a különböző irányelvek szerint előállított oldalakat; a „kapcsolatfelvevő” oldalakat; az üzleti tevékenységéhez fontos oldalakat; stb. Amennyiben a webhely bármelyik területe kimarad az értékelésből, győződjön meg arról, hogy ezt az információt közzéteszik.

Használjon webes akadálymentesítési értékelő eszközöket

 1. Ellenőrizze a jelölést a szintaktikai és stíluslapokkal együtt, az összes alkalmazható ellenőrzés használatával a kiválasztott mintaoldalakon. Futasson le legalább egy ellenőrzőeszközt a teljes webhelyen (vagy a bővített oldalválogatáson):
 2. Használjon legalább két Webes akadálymentesítési ellenőrzőeszközt a kiválasztott mintaoldalakon, és futtasson le legalább egy eszközt a teljes webhelyen (vagy a bővített oldalválogatáson). Jegyezzen fel az eszköz által jelzett bármilyen problémát. Megjegyzés: Legalább két értékelési eszköz alkalmazása segít megtalálni az olyan lehetséges akadálymentesítési problémák félreazonosítását, melyek a magában álló értékelési eszköz alkalmazásából eredhetnek.

Manuálisan értékelje a reprezentatív mintaoldalt

Alkalmazzon akadálymentesítési ellenőrző listát a mintaoldalhoz

Ellenőrizze a kiválasztott mintaoldalakat a Webhelyéhez alkalmazható, Web Akadálymentesítési Útmutató 1.0-hoz készült ellenőrzési pontok listájába tartozó ellenőrzési pontok alkalmazásával. Megjegyzés: Az alkalmazható kifejezés jelenthet olyan ellenőrzési pontokat, melyeket nem lehet az automat, vagy félautomata eszközökkel értékelni; a webhelyhez aktuálisan alkalmazott ellenőrzési pontokat (például, amennyiben a webhelyen nincs hangtartalom, hagyja ki azokat); és minimumként azokat az ellenőrzési pontokat, melyeket az értékelés alatt álló megfelelőségi szinthez alkalmaznak.

Vizsgálja meg az oldalakat grafikus böngészők használatával

Ellenőrizze a kiválasztott mintaoldalakat egy grafikus felhasználói felület (GUI) böngészővel: a következő változók közül válasszon ki legalább három különböző összeállítást: különböző grafikus felhasználói felületböngészők (mint az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera, Safari, vagy más egyéb), különböző verziókban (legújabb, korábbi), különböző platformokon futtatva (Windows, Linux, Mac), és végezze el a következő módosításokat:

 1. Kapcsolja ki a képeket és ellenőrizze, hogy vajon elérhető-e megfelelő alternatív szöveg.
 2. Kapcsolja ki a hangot és győződjön meg arról, hogy a hangtartalom továbbra is elérhető az azonos értékű szövegen keresztül.
 3. Használjon böngésző vezérlőket a betűméret módosításához: ellenőrizze, hogy a betűméret megfelelően változik a képernyőn, és hogy az oldal továbbra is használható a nagyobb betűmérettel.
 4. Végezzen ellenőrzést különböző képernyőfelbontással és/vagy az alkalmazási ablak maximális méreténél kisebb átméretezésével, annak megerősítéséhez, hogy nem szükséges a vízszintes görgetés (figyelmeztetés: az ellenőrzést különböző böngészőkkel végezze, vagy vizsgálja meg a teljes méretezés kódját annak biztosításához, hogy a tartalmi probléma nem a böngésző problémája).
 5. Változtassa meg a képernyő színét szürkeárnyalatúra (vagy nyomtassa ki az oldalt szürkeárnyalattal vagy fekete-fehérben) és figyelje meg, hogy a színárnyalat megfelelő-e.
 6. Egérhasználat nélkül használja a billentyűzetet a hivatkozások és űrlapvezérlők közötti navigálásra az oldalon (például a "Tabulátor" billentyű használata), győződjön meg arról, hogy el tudja-e érni az összes hivatkozást és űrlapvezérlőt, és hogy a hivatkozások világosan jelzik-e, hogy hová vezetnek.
 7. Szintén ellenőrizze a szkripteket, a stíluslapokat, a kisalkalmazásokat és a le nem töltött, beágyazott objektumokat tartalmazó oldalt.

Megjegyzés: A böngésző-kiterjesztések és egyéb bővítmény értékelési eszközök (mint az AIS eszköztár az Explorer-hez, a WAVE eszköztár a Firefox-hoz, az Internet Explorer-hez, és a Netscape Navigator-hoz, vagy a Webfejlesztő a Firefox-hoz) funkciót biztosítanak számos kézi ellenőrzés megvalósításához.

Megjegyzés: A fogyatékkal élő értékelők esetében olyan személy segítségére van szükség bizonyos feladatok elvégzéséhez, aki nem küzd ugyanazzal a fogyatékossággal.

Vizsgálja meg az oldalakat egyedi böngészők használatával

Vizsgálja meg a kiválasztott mintaoldalakat egy szöveges böngészővel (mint a Lynx) és egy hangos böngészővel (mint a Home Page Reader), és válaszoljon a következő kérdésekre:

Szöveges böngészővel:
Azonos értékű információ és funkció (például: hivatkozások és szkript-elt események) érhető el a szöveges böngészőn keresztül, mint a GUI böngészőn keresztül?
Sorrendben jelenik meg az információ, amikor sorban olvassák?
Hangos böngészővel:
Azonos értékű információ és funkció (például: hivatkozások és szkript-elt események) érhető el a hangos böngészőn keresztül, mint a GUI böngészőn keresztül?
Sorrendben jelenik meg az információ, amikor sorban mondják ki?
Megjegyzés: olyan beállítások esetében, ahol korlátozott a kisegítő technológiák választéka, a weboldal értékelését manuálisan is végezze el az ilyen kisegítő technológiákkal. Például a JAWS az egyetlen dán nyelvre lefordított képernyőolvasó, és ezért Dániában képzett bírálónak kell értékelnie a webhelyet a JAWS használatával.

Olvassa el és értékelje ki az oldal tartalmát

Olvassa végig a kiválasztott mintaoldalakat: a webhely céljához mérten egyértelmű és egyszerű a szöveg? (Angol nyelvű webhelyek esetében vegye figyelembe a Egyértelmű és megfelelő nyelv és tervezés (Clear and Appropriate Language and Design (CLAD)) ellenőrzést.)

Foglalja össze és készítsen jelentést a felmerülő problémákról

Foglaljon össze minden egyes oldaltípushoz és reprezentatív URL-hez beazonosított bármilyen problémát és legjobb gyakorlatot, és azt a módszert, amivel beazonosításra kerültek. Javasolt nyomonkövetési lépések, potenciálisan beleértve:

Megjegyzés: az olyan értékeléseknél, amelyek a teljes webhely helyett bővített oldalválogatást alkalmaznak, használja fel a más oldalaknál tanultakat.

Kapcsolódó oldalak

Jelen dokumentum egy több oldalas Webes akadálymentesítést ellenőrző forráscsoport része, amely a webes akadálymentesítés ellenőrzésének különböző megközelítéseit vázolja fel.