W3CWeb Accessibility initiative

WAI: Stratégiák, irányelvek, és források a Webet használó fogyatékos emberek online tartalmakhoz történő hozzáférésének javításához.

A WAI akadálymentesítési útmutató kidolgozási módszereinek és a W3C folyamatainak összefüggései: a hozzájárulás szakaszai és lehetőségei

A fogyatékos emberek webhasználatának megkönnyítése érdekében a Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) akadálymentesítési útmutatókat, technikai jelentéseket és oktatási anyagokat dolgoz ki. Ez a leírás a WAI tevékenységét mutatja be egy olyan folyamat keretében, amely:

A World Wide Web Consortium (W3C) fejleszti ki az olyan webes szabványokat, mint a HTML, XML, CSS stb. A WAI a W3C része és a webes szabványok kidolgozása során a W3C folyamatot követi.

A W3C webes szabványait W3C Ajánlásoknak hívják. A WAI az alábbi W3C Ajánlásokat dolgozta ki:

[WAI Akadálymentesítési Útmutatók] [W3C Ajánlások] [Webes Szabványok]

A WAI jelenleg az útmutatók és más technikai jelentések frissített változatán dolgozik.

Az alábbiakban a technikai jelentés W3C ajánlássá válásának útja olvasható.

  1. draft documents:Munkapéldány: A munkapéldányokat a közösségi megtekintés és a hozzászólások megtételének céljából publikálják. Gyakran szerepelnek olyan témák, amelyekhez valamelyik Munkacsoport hozzá szeretne szólni. A technikai jelentéseknek általában több munkapéldánya kerül kiadásra.
  2. complete technical report:Munkapéldány végső változata: Amikor egy Munkacsoport úgy gondolja, hogy minden hozzáfűzést és technikai követelményt feldolgozott, újra kiadja a teljes dokumentumot és bejelenti a végső változat közzétételét.
  3. using computer with technical report:Jelölt a jánlás: A jelölt ajánlás fő célja annak bizonyítása, hogy a technikai jelentés végrehajtható műveletet tartalmaz. A W3C arra biztatja a fejlesztőket, hogy a projektjeikben alkalmazzák technikai jelentésekben leírtakat. Ebben a fokozatban a technikai jelentés már stabilnak tekinthető, habár az alkalmazás tapasztalatai alapján még megváltoztatható.
  4. endorsing technical report:Javaslatterv: Abban az esetben, ha a technikai jelentés minden tulajdonsága tesztelésre került, a W3C bejelenti az ajánlás javaslatot. Ebben a szakaszban a jelentés jóváhagyásra megküldésre kerül a W3C tagságához.
  5. approved technical report:W3C Ajánlás (Web szabvány): Abban az esetben, ha a W3C Tagok, igazgató és a közösség támogatja, a jelentés Ajánlásként kiadásra kerül. A W3C ösztönzi a minél szélesebb körű ajánlások megjelentetését.

A fentiekben a folyamat egyszerűsített leírása olvasható. A teljes verzió a W3C Process Document, Section 7: W3C Technical Report Development Process című részben olvasható.

A WAI olyan dokumentumokat is kidolgoz, amelyek támogatják az útmutatókat, de nem mennek keresztül a fent leírt folyamaton.

A WAI W3C ajánlásokat, Munkacsoport feljegyzéseket és forrásokat a közösségek véleményét is feldolgozó WAI Munkacsoportok alkotják. A WAI ösztönzi az ipari és fogyatékos szervezetek, akadálymentesítési kutatók, kormányzati szervek és más érdekeltek minél szélesebb körű részvételét a munkában. A Részvétel a WAI munkájában (ENG) című rész ismerteti azokat a lehetőségeket, amelyek révén részt lehet venni a WAI akadálymentesítési munkájában, beleértve a fejlesztés alatt álló WAI útmutatók és technikai jelentések tanulmányozását és véleményezését.

A technikai jelentések véleményezésének legjobb időpontja akkor következik el, amikor a WAI tanulmányozásra előterjeszti a munkapéldányt. A munkapéldánnyal kapcsolatos észrevételeket a lehető legkorábbi időpontban érdemes elküldeni, mivel a Munkacsoport hatékonyan felhasználhatja azokat a technikai jelentés további feldolgozása során. Az utolsó előterjesztést követő időszakban a technikai megjegyzések már kisebb jelentőséggel bírnak, mivel a Munkacsoportnak már valószínűleg nem lesz lehetősége ezeket megfelelően hasznosítani a folyamat fennmaradó részében. A Tanulmányozás és a tanulmányozási felelősségekkel kapcsolatban a W3C Feldolgozási Dokumentumban olvashatók további részletek.

A WAI bejelentések olvasása céljából iratkozzon fel az alábbi listákra:

A bejelentésekben szerepelnek a tanulmányozási időszak legfőbb dátumai, valamit azok a címek, ahová a megjegyzéseket el lehet küldeni.