W3CWeb Accessibility initiative

Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI): Stratégiák, irányelvek, források, hogy a hátrányos helyzetűek is hozzáférjenek az Internethez

Akadálymentesített weblapok fejlesztése

Az oldal tartalma

Megjegyzés: A WCAG 2.0-át 2008 decemberében jelentették meg, és alkalmazása a WCAG 1.0-án felül javasolt. Tekintse meg a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) Áttekintését.
A változás megjelenítéséhez hamarosan elvégezzük jelen oldal frissítését.

Bevezetés

A legtöbb szervezet már rendelkezik weblappal, és a legtöbb ilyen weblapot az akadálymentesítés figyelembe vétele nélkül fejlesztik. Ennél fogva napjainkban a legtöbb wblapnak olyan akadálymentesítési korlátai vannak, melyek néhány fogyatékkal élő ember számára megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik ezek használatát. Bizonyos weblapnak számos alapvető korlátja van, másoknak csak néhány kisebb akadálya van. Az olyan webes szabványokkal, mint az XHTML és a CSS, fejlesztett weblapoknak általában kevesebb korlátja van.

Noha az akadálymentesítés megvalósítása a már létező weblapon elsőre nehéz feladatnak tűnik, léteznek módszerek, melyek a folyamatot hatékonyabbá és hatásosabbá teszik. Jelen dokumentum útmutatást biztosít az akadálymentesítési korlátok kijavításához a már létező helyeken, más szavakkal az akadálymentesítési problémák megoldásához vagy egy weblap átalakításához az akadálymentesítés tökéletesítése céljából. Módszereket és tippeket biztosít a:

A Implementáció a Web Akadálymentesítéshez c. dokumentum olyan kapcsolódó anyag, amely további lényeges információkat biztosít. Elsődlegesen olyan szervezetek számára készült, melyek a webes akadálymentesítést egy új weblapon kezdik meg, viszont a dokumentumban szereplő számos kérdést alkalmazni lehet már létező weblapok átalakításához is.

Kezdő lépések

Az alapok megértése

Az első lépés weblapjának átalakításában a webes akadálymentesítés alapjainak megértése.

Ahhoz, hogy a weblapján található akadálymentesítési korlátok típusáról és mennyiségéről képet kapjon, elvégezhet néhány kezdő értékelést.

A cél meghatározása

Számos szervezet célként jelöli és használja a WCAG-t az akadálymentesítéshez. Például, egy szervezet célként tűzi ki, hogy teljesíti a WCAG 1.0 1-es és 2-es prioritású ellenőrző pontokat (Dupla A Szintű megfelelőségként is ismert).

A motivációk és a projekt átalakításának kényszerűségei valószínűleg hatással lesznek a céljára is. Például, amennyiben egy ügyfél megemlít önnek egy olyan akadálymentesítési korlátot, amely akadályozza őt az ön weblapjánakk használatában, valószínűleg elsőként majd ezt a problémát akarja kijavítani. Amennyiben törvény által megkövetelt, hogy teljesítsen bizonyos szintű akadálymentesítést a belső webhelyén ("intranet"), az ön célja legalább annak a szintnek az elérése lesz.

Néhány átalakítási helyzetben a szervezetek többszintű célt határoznak meg, eltérő dátumokkal a különböző szintekhez: Például a kulcsfontosságú weboldalakon 2 hónapon belül kell teljesíteni a WCAG 1.0 1-es prioritású ellenőrző pontokat, és az összes oldalon, 9 hónapon belül kell teljesíteni a 2-es prioritású ellenőrző pontokat.

Egy akadálymentesítési irányelv fejlesztése jó módszer céljának tisztázására és kommunikálására. Vegye figyelembe, hogy az irányelvek fejlesztése és alkalmazása eltarthat egy darabig, és az áttervezéshez nem szükséges hivatalos irányelv. Az alábbi következő lépések elvégzése hivatkozásokat biztosít a jogi követelményekre és szervezeti irányelvekre vonatkozó információkhoz.

A projekt kommunikálása

Amint elhatározta, hogy a weblapján található akadálymentesítési korlátokat kijavítja, közölje ezt a felhasználóival, például egy akadálymentesítési nyilatkozaton keresztül. Egy akadálymentesítési nyilatkozat tartalmazhat:

Az akadálymentesítési nyilatkozathoz vezető hivatkozásokat tegye könnyen megtalálhatóvá; például, helyezze őket az első helyre kezdőlapjának jelölésében (kódjában). Amennyiben weblapjának bizonyos részei nem akadálymentesek, biztosítson alternatív módszereket a felhasználók számára az információ megszerzéséhez vagy az interakcióhoz; például kapcsolattartó telefonszámok és levelezési címek által.

Átalakítás előtti értékelés

Általában a leghatásosabb először beazonosítani a webhelyén található összes akadálymentesítési korlátot. Mindazonáltal amennyiben néhány olyan súlyos akadálymentesítési korláttal rendelkezik, melyeket könnyű kijavítani, a legjobb lehet azokat a továbblépés előtt, azonnal rendbe hozni.

Az átalakítás előtti értékelés célja meghatározni a weboldalon található akadálymentesítési korlátokat, és információt gyűjteni a hatásos átalakítási projekt megtervezéséhez. A weboldalon található összes oldal alapos értékelése helyett, összpontosíthat a jellegzetes területekre, annak érdekében, hogy kevesebb erőfeszítéssel értékesebb információt szerezzen be. Például sablonokat, stíluslapokat, és bármilyen olyan oldalakon keresztül megegyező elemet, mint a navigációs sávok és láblécek, csak egyszer szükséges értékelni, és azokon az oldalakon, ahol ismétlődnek, át lehet ugrani őket. A lenti, Fontossági sorrendbe állítás területenként szakaszban felsorolt területek szintén vonatkoznak az értékelésre történő összpontosításra. Biztosítsa, hogy értékelése minden fejlesztő vagy fejlesztési csoport szolgáltatását és funkcióját lefedi (például adattáblák, űrlapok, szkriptek).

Az értékelés ahhoz, hogy segítse átalakítási tervének irányítását, olyan speciális pontokra összpontosíthat, mint annak meghatározása, hogy egy bizonyos akadálymentesítési korlát átfogó vagy elszigetelt-e. Például, ha az Ön adattábláinál csak néhány esetében hiányzik a szükséges jelölés, átalakítási terve magába fogja foglalni a táblajelölés hozzáadását a minőségbiztosítási (QA) folyamatokhoz. Mindazonáltal ha egyetlen egy táblát sem jelöltek megfelelően, Ön fog adattábla-jelölést hozzáadni a saját oktatási tervéhez. Amennyiben az egyik fejlesztési csoporttól származó táblákat megfelelően hozzák létre, de a másik fejlesztési csoporttól származókat nem, ez később világossá teszi, hogy hol szükséges oktatást biztosítani.

A következő források segítenek értékelni egy weboldalon az akadálymentesítési korlátok megtalálásához:

Számos szervezet kölcsönöz akadálymentesítési szakembert honlapja értékeléséhez. Az akadálymentesítési szakemberek irányítást biztosíthatnak az Ön webhelyének áttervezéséhez is, beleértve a módszerekre és fontossági sorrendekre vonatkozó általános javaslatokat, a speciális javaslatokat minden beazonosított akadály javításához, és a javításhoz szükséges ismeretre és tapasztalatokra vonatkozó útmutatást.

Az Ön webhelyének optimális átalakítása

A következő ismeretre és tapasztalatokra, folyamatokra és eszközökre vonatkozó tippek segítenek optimalizálni az átalakítást, vagyis hatékonyabbá teszik azt.

Ismeretek és tapasztalatok optimalizálása

A projekten dolgozó személyek és a weboldalon található akadálymentesítési korlátok típusától függően, weboldalának javítása érdekében szüksége lehet további ismeretek és tapasztalat megszerzésére. A fejlesztésbe bevont személyeknek minimális követelményként érteniük kell ahhoz, hogy hogyan javítsák ki az akadálymentesítési korlátokat a weboldalon, valamint hogy hogyan kerüljék el az újabb hibákat.

Gyakran a legjobb megoldás a meglévő munkatársak képzésének egyesítése a külső szakismeret bevonásával, ill. kiegészítő munkatársak kölcsönzése vagy tanácsadók felkérése. Egy képzett akadálymentesítési szakember hosszú távon időt és erőfeszítést takaríthat meg a következők biztosításával:

Az akadálymentesítési szakismereten kívül szüksége lehet egyéb fejlesztési tapasztalatra. Az összevont szakismeret alkalmazása webes akadálymentesítés értékeléséhez c. dokumentum felsorolja azokat a webes akadálymentesítés értékeléséhez szükséges tapasztalatokat, melyek hasonlóak a javításhoz szükséges tapasztalatokhoz.

Folyamatok optimalizálása

Feladatok elosztása

Az akadálymentesítési javításokat különböző emberek között lehet elosztani tapasztalataik és egyéb tényezők alapján. Például, a hivatkozások szövegét egyértelművé tétele igényli a tartalom bizonyos ismeretét, és gyakran a szerkesztőeszközök ismeretének bizonyos (minimális) gyakorlatát. Ezzel szemben a dinamikus tartalmat előállító szkriptek javítása programozási tapasztalatot igényel. A hatásos feladatelosztással, kisebb erőfeszítéssel, gyorsabban javíthat ki több akadályt.

A követelmények tisztázása

Az akadálymentesítési korlátok egyik oka az, hogy a fejlesztésben résztvevők nem tudják, hogy a webhelyet akadálymentesíteniük kell. Az ilyen probléma elkerüléséhez áttervezési projektjében mindenki számára egyértelművé kell tenni, hogy az akadálymentesítés követelmény, még akkor is, ha jelenleg nem rendelkezik hivatalos irányelvvel. Foglalja bele az akadálymentesítést a fejlesztési irányelvekbe, a minőségbiztosítási folyamatokba, projekt-aláírásokba stb.

A megoldások ellenőrzése a megvalósításuk előtt

Az átalakítási projektek tipikusan magukba foglalják egy akadály beazonosítását, megoldás kifejlesztését az akadályhoz, és az adott megoldás megvalósítását a teljes webhelyen. Egy akadálymentesítési megoldás megvalósítása előtt ellenőrizze le, hogy hatásos-e.

A fogyatékkal élő felhasználók bevonása és akadálymentesítési szakember megbízása a tervezett javítás értékelésével felszínre hozhat bármilyen problémát, mielőtt azok a webhelyén megjelennének.

Eszközök optimalizálása

Hogy melyik szerkesztői és értékelési eszközt használja, és hogy hogyan állítja össze őket, hatással lehet az Ön átalakítási erőfeszítéseire, ahogy azt lent részletezzük.

Szerkesztőeszközök

A szerkesztőeszközök webhelyek létrehozásához, vagy módosításához használt szoftverek vagy eszközök, mint például a weboldal szerkesztők és tartalomkezelő rendszerek (CMS). Bizonyos szerkesztői eszközök jobb akadálymentesítési támogatást nyújtanak, mint mások. Ennél fogva szerkesztőeszköze segítheti vagy akadályozhatja áttervezési erőfeszítéseit. A webes akadálymentesítés alapvető alkotóelemei c. dokumentum leírja a szerkesztőeszközök szerepét és a nem elegendő támogatás hatásait.

Javítani tudja az akadálymentesítési támogatást a szerkesztőeszközében:

A Szerkesztőeszközök kiválasztása és alkalmazása a webes akadálymentesítéshez c. dokumentum tartalmazza a szoftvergyártoknak feltett kérdéseket az akadálymentesítés támogatására vonatkozóan, a jelenlegi és a jövőbeli változatokban.

Értékelési és javító eszközök

A webes akadálymentesítés értékelési eszközei szoftver programok és hálózatba kapcsolt, online szolgáltatások, melyek segítenek meghatározni, hogy egy webhely megfelel-e az akadálymentesítési irányelveknek. Szintén léteznek olyan eszközök, melyek segítenek kijavítani az akadálymentesítési korlátokat. Bizonyos javítási funkciókat beleépítenek az értékelési eszközökbe, és bizonyos eszközök csak a javításra összpontosítanak, úgy mint a HTML Tidy.

Bizonyos értékelési eszközöket be lehet állítani úgy, hogy sokkal hatékonyabban működjenek az ön speciális projektje esetén. Például, amint eldöntötte, hogy melyik oldalon, mely problémákat fogja feladatként azonosítani, beállíthatja úgy az eszközt, hogy csak az adott korlátokat és oldalakat értékelje. Ez felgyorsítja az értékelést és leegyszerűsíti a jelentést.

A javítások fontossági sorrendbe állítása

A legtöbb webhely, melyeket az akadálymentesítés és egyéb webes szabvány figyelembe vétele nélkül fejlesztenek, számos olyan akadálymentesítési korláttal rendelkezik, melyeknek szükséges a javítása. A korlátonkénti és területenkénti fontossági sorrendbe állítás - ahogy az lent részletezre kerül - sokkal kezelhetőbbé teszi a projektet, és biztosítja, hogy a legfontosabb javításokat végezzék el először.

Fontossági sorrendbe állítás az akadályok figyelembe vételével

Az áttervezés egyik iránya, hogy először az 1-es prioritású korlátokat javítják ki, és később az alacsonyabb prioritású akadályokat. Ennek a megközelítésnek számos hátránya létezik: többször vissza kell mennie a sablonokhoz, stíluslapokhoz és oldalakhoz; ki fogja hagyni a könnyen elvégezhető, alacsonyabb prioritású tételeket; feltarthatja néhány nehéz probléma, ahelyett, hogy a könnyű eseteken gyorsan túljutna.

A legtöbb esetben sokkal hatásosabb elvégezni az összes fontos és könnyű javítást, miközben az adott oldalon, sablonon, stíluslapon, stb. dolgozik. Majd ezt követően oldja meg a nehezebb problémákat. Ennek a megközelítésnek számos előnye van: rendszerint kevesebb ideig tart és sok változtatást gyorsan tud elvégezni. Ez segít szemléltetni az Ön elkötelezettségét azzal kapcsolatban, hogy amint lehetséges, fejleszti weblapja akadálymentesítését.

Az átalakítás megtervezéséhez vegyen figyelembe két paramétert ahhoz a fontossági sorrendhez, amellyel megoldja az akadálymentesítési korlátokat: hatás és erőfeszítés. Mindegyik akadálymentesítési korláthoz határozza meg:

  1. A hatását a hátrányos helyzetűekre. Az akadálymentesítési korlátokat gyakran a WCAG 1.0 ellenőrzési pontokkal azonosítják. Mindegyik ellenőrzési ponthoz tartozik egy olyan prioritás, amely segíti az egyes akadálymentesítési korlátok hatásának meghatározását. Egy speciális korlát felhasználókra gyakorolt tényleges hatása webhelyének kontextusától függ. Például az alacsony színkontrasztnak a fő tartalomban erős hatása van néhány fogyatékkal élőre, ezzel szemben az általános láblécekben a hatásuk gyenge lehet.
    A hátrányos helyzetűek bevonásával végzett értékelés szintén segít meghatározni a weboldalán található akadálymentesítési korlátok hatását.
  2. A javításhoz szükséges erőfeszítés. A korlátok kijavításához szükséges idő, költség és tapasztalat az olyan paraméterek alapján változik, mint a javítás típusa, és az ön fejlesztési környezete.
    Például, a láblécekben található korlátok kijavítása a sablon egyszerű változtatását igényelheti, ami automatikusan kiterjed az egész webhelyre, vagy minden oldalon a kézi változtatást igényelhet. A hiányzó egyenértékű alternatív szöveg javítása a tartalom ismeretét és annak megértését igényli, hogy a szöveget hogyan alkalmazzák. Ezzel szemben a webhely megváltoztatása a stíluslapok hatásos alkalmazása céljából CSS tapasztalatot igényel.

Fontossági sorrendbe állítás területenként

Az áttervezés fontossági sorrendjének másik szempontja annak meghatározása, hogy melyik területen kezdődjön a munka. Általában a legjobb először azokat a területeket kijavítani, melyeknek a legnagyobb hatása van a felhasználókra. Attól függően, hogy weboldalát hogyan fejlesztették, képes lehet számos korlát javítására:

Bizonyos oldalaknak magasabb prioritásuk lehet, mint például:

Miután elvégezte a webhelyén található nagyobb akadálymentesítési korlátok kijavítását, sokat tehet, hogy elkerülje az újabb korlátok létrehozását, illetve, hogy tovább javítsa weblapja akadálymentességét.