W3CWeb Accessibility initiative

Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI): Stratégiák, irányelvek, források, hogy a fogyatékkal élők hozzáférjenek az Internethez

Webhelyek akadálymentesítésének előzetes ellenőrzése

Az oldal tartalma

Bevezetés

Egy előzetes ellenőrzés gyorsan beazonosíthat bizonyos akadálymentesítési problémákat egy webhelyen. Ez természetesen nem ellenőriz minden akadálymentesítési kérdést és nem fedez fel minden problémát a webhelyen, így az ezen az oldalon leírt módszer nem elégséges annak meghatározására, hogy egy webhely megfelel-e a web akadálymentesítési irányelveknek. Jelen ellenőrző forrásokban szereplő többi oldal a megfelelőségi értékeléssel és a kapcsolódó ellenőrzéssel foglalkozik.

Az előzetes ellenőrzés összekapcsolja a webhelyen található reprezentatív oldalak kézi ellenőrzését a különféle félautomata akadálymentesítéssel kapcsolatos ellenőrzőeszközök alkalmazásával. Az ellenőrzéssel foglalkozóknak nem szükséges ismerniük a webes jelölőnyelveket, de képesnek kell lenniük a szoftver letöltésére, meg kell ismerkedniük néhány ellenőrzőeszközzel és meg kell változtatniuk bizonyos beállításokat a böngészőjükben. Egy előzetes ellenőrzés elvégzéséhez, teljesítse a lent található öt feladatot.

Reprezentatív mintaoldal kiválasztása

Az áttekintésre szánt Webhelyről válasszon ki olyan reprezentatív mintaoldalt , mely megfelel a következő kritériumnak:

Oldalak ellenőrzése grafikus böngészők használatával

Használjon grafikus felhasználói felület (GUI) böngészőt (mint a Firefox, Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Safari, vagy más egyéb) és vizsgálja meg a kiválasztott oldalakat, miközben a böngészőjében vagy operációs rendszerében be/átállít néhány beállítást a következők közül (néhány ilyen manuális ellenőrzés kiegészítő szoftvert igényel):

 1. Kapcsolja ki a képeket, és ellenőrizze, hogy vajon elérhető-e megfelelő alternatív szöveg a képekhez.
 2. Kapcsolja ki a hangot, és ellenőrizze, hogy a hangtartalom továbbra is elérhető-e azonos értékű szövegen keresztül.
 3. Használjon böngésző-vezérlőket a betűméret módosításához: ellenőrizze, hogy a betűméret megfelelően változik a képernyőn, és hogy az oldal továbbra is használható a nagyobb betűmérettel.
 4. Végezzen ellenőrzést különböző képernyő felbontással, és/vagy az alkalmazási ablak maximális méreténél kisebb átméretezéssel, annak megerősítéséhez, hogy nem szükséges a vízszintes görgetés (figyelmeztetés: az ellenőrzést különböző böngészőkkel végezze, vagy vizsgálja meg a teljes méretezés kódját annak biztosításhoz, hogy a tartalmi probléma nem a böngésző problémája).
 5. Változtassa meg a képernyő színét szürkeárnyalatúra (vagy nyomtassa ki az oldalt szürkeárnyalattal, vagy fekete-fehérben) és figyelje meg, hogy a színárnyalat megfelelő-e.
 6. Egérhasználat nélkül, használja a billentyűzetet a hivatkozások és űrlapvezérlők közötti navigálásra az oldalon (például a Tabulátor billentyű használata), győződjön meg arról, hogy el tudja érni az összes hivatkozást és űrlapvezérlőt, és hogy a hivatkozások világosan jelzik, hogy hová vezetnek.

Megjegyzés: A böngésző kiterjesztései és egyéb kiterjesztést szolgáló értékelési eszközök (mint az AIS eszköztár az Explorer-hez és az Opera-hoz, a WAVE eszköztár a Firefox-hoz, az Internet Explorer-hez, és a Netscape Navigator-hoz, vagy a Web fejlesztő kiterjesztés a Firefox-hoz) funkciót biztosítanak számos kézi ellenőrzés megvalósításához.

Megjegyzés: A fogyatékkal élő értékelők esetében olyan személy segítségére van szükség a feladatok elvégzéséhez, aki nem küzd ugyanazzal a fogyatékossággal.

Oldalak ellenőrzése speciális böngészők használatával

Használjon hangos böngészőt (mint a Home Page Reader) vagy szöveges böngészőt (mint a Lynx) és vizsgálja meg a kiválasztott oldalakat, miközben válaszol ezekre a kérdésekre:

 1. Azonos értékű információ érhető el a hangos vagy szöveges böngészőn keresztül, mint a GUI böngészőn keresztül?
 2. Sorozatos olvasás esetén sorrendben jelenik meg az információ?

Megjegyzés: képernyőolvasó használatában tapasztalt felhasználók helyettesíthetik a képernyőolvasót egy hangos vagy szöveges böngészővel. De vak személy esetén szükség lehet egy egészséges látású partnerre a virtuálisan elérhető információ összehasonlításához. Amennyiben az ép látású személy csukott szemmel hallgatja a böngészőt, ezt követően nyitott szemmel kell ellenőriznie, hogy az elhangzottak azonos értékű információt közölnek-e.

Automatizált, webes akadálymentesítési ellenőrzőeszközök alkalmazása

Legalább két automatizált webes akadálymentesítési ellenőrzőeszközt alkalmazzon a kiválasztott oldalak elemzéséhez, és jegyezzen fel bármilyen, az eszköz által jelzett problémát. Megjegyzés: az ilyen eszközök kizárólag csak az automatikusan tesztelhető akadálymentesítési szempontokat ellenőrzik. Az eszközök használatából származó eredményeket nem lehet a megfelelőségi szint meghatározásához alkalmazni további kézi ellenőrzés nélkül.

Az elért eredmények összefoglalása

Az elért eredmények összefoglalása az előző négy feladat alapján:

 1. Foglalja össze a felmerült problémák típusát, valamint azokat a pozitív szempontokat, melyeket folytatni vagy bővíteni kell a webhelyen.
 2. Jelezze a problémákat beazonosító módszert és tegye egyértelművé, hogy ez nem teljes megfelelőségi értékelésről van szó.
 3. Javasoljon nyomon követési lépéseket, beleértve a jelölés érvényesítését tartalmazó teljes megfelelőségi értékelést, és egyéb ellenőrzéseket és módszereket bármilyen felmerülő probléma megoldására.

Kapcsolódó oldalak

Jelen dokumentum egy több oldalas Web akadálymentesítés értékelési forráscsoport része, amely vázolja a webes akadálymentesítés értékelésének különböző lehetőségeit.