Az OWL Web Ontológia Nyelv –
Szemantika és absztrakt szintaxis
B. függelék: Példák (informatív)

Szerkesztők:
Peter F. Patel-Schneider, Bell Labs Research, Lucent Technologies
Ian Horrocks, Department of Computer Science, University of Manchester

Kérjük, kövesse figyelemmel a dokumentum eredeti angol nyelvű változatára vonatkozó hibajegyzéket mert ez normatív korrekciókat is tartalmazhat.

A dokumentumról további fordítások is rendelkezésre állnak.


Tartalom


B. függelék: Példák (informatív)

Ez a függelék példákat mutat be azokra a fogalmakra, amelyeket a dokumentum különböző fejezetei tárgyalnak.

B.1 Példák az absztrakt szintaxis RDF gráfokra történő leképezésére

A 4. fejezetben megadott transzformációs szabályok ezt az ontológiát:

Ontology(ex:ontology
 DatatypeProperty(ex:name)
 ObjectProperty(ex:author)
 Class(ex:Book)
 Class(ex:Person)

 Individual(type(ex:Book) 
    value(ex:author Individual(type(ex:Person) value(ex:name "Fred"^^xsd:string)))))

ilyen tripletekre fordítanák le:

 ex:ontology rdf:type owl:Ontology .
 ex:name rdf:type owl:DatatypeProperty .
 ex:author rdf:type owl:ObjectProperty .
 ex:Book rdf:type owl:Class .
 ex:Person rdf:type owl:Class .

 _:x rdf:type ex:Book .
 _:x ex:author _:x1 .
 _:x1 rdf:type ex:Person .
 _:x1 ex:name "Fred"^^xsd:string .

Ennek az ontológiának:

Ontology(ex:ontology2
 Class(ex:Person)
 Class(ex:Student)
 ObjectProperty(ex:enrolledIn)
 Class(ex:Student complete ex:Person
          restriction(ex:enrolledIn allValuesFrom(ex:School) minCardinality(1))))

ez lenne a fordítása:

 ex:ontology2 rdf:type owl:Ontology .
 ex:enrolledIn rdf:type owl:ObjectProperty .
 ex:Person rdf:type owl:Class .
 ex:School rdf:type owl:Class .

 ex:Student rdf:type owl:Class .
 ex:Student owl:equivalentClass _:x .

 _:x owl:intersectionOf _:l1 .
 _:l1 rdf:first ex:Person .
 _:l1 rdf:rest _:l2 .
 _:l2 rdf:first _:lr .
 _:l2 rdf:rest rdf:nil .

 _:lr owl:intersectionOf _:lr1 .
 _:lr1 rdf:first _:r1 .
 _:lr1 rdf:rest _:lr2 .
 _:lr2 rdf:first _:r2 .
 _:lr2 rdf:rest rdf:nil .

 _:r1 rdf:type owl:Restriction .
 _:r1 owl:onProperty ex:enrolledIn .
 _:r1 owl:allValuesFrom ex:School .

 _:r2 rdf:type owl:Restriction .
 _:r2 owl:onProperty ex:enrolledIn .
 _:r2 owl:minCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger .

B.2 Példák OWL DL és OWL Full következményekre

Az OWL DL támogatja a következményeket, amelyeket elvárunk, feltéve, hogy a szókészletről kimutatható, hogy az univerzum megfelelő részéhez tartozik. Például a:

John friend Susan .

kifejezésnek nem OWL DL-következménye az alábbi:

John rdf:type owl:Thing .
Susan rdf:type owl:Thing .
friend rdf:type owl:ObjectProperty .

A fenti három tripletet meg kellene adni, mielőtt a következő korlátozást le lehetne vezetni:

John rdf:type _:x .
_:x owl:onProperty friend .
_:x owl:minCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger .

Azonban, ha már megadtuk ezt a többletinformációt, minden természetes következmény levonható, kivéve azokat, amelyek leírásában zárt hurok van. Például az alábbi tripletekbõl:

John rdf:type owl:Thing .
friend rdf:type owl:ObjectProperty .
John rdf:type _:x .
_:x owl:onProperty friend .
_:x owl:maxCardinality "0"^^xsd:nonNegativeInteger .

nem nem következik

John rdf:type _:y .
_:y owl:onProperty friend .
_:y owl:allValuesFrom _:y .

ugyanis, nincsenek érthetőségi feltételek az ilyen hurkolt leírásokhoz. Pontosan az ilyen érthetőségi feltételek hiánya az, ami megakadályozza a paradoxonok kialakulását az OWL DL-ben, miközben azért produkálhatók maradnak a természetes következmények.

Az OWL DL-ben pótolhatjuk a hiányzó lokalizációt bármilyen szétválasztott szintaxisú tudásbázisnál, ha megadjuk a lokalizáló kijelentések egy megfelelő halmazát, mely tartalmazza az összes alábbi formátumú tripletet:

<individual> rdf:type owl:Thing .,
<class> rdf:type owl:Class .
<oproperty> rdf:type owl:ObjectProperty .
<dtproperty> rdf:type owl:DatatypeProperty .

Az összes ilyen kijelentés megadásánának eredményét az OWL DL tudásbázis lokalizációjának nevezzük.

Az OWL Full támogatja a következményeket, amelyekre számítunk, és nincs szüksége arra, hogy tipizáló információkat adjunk meg a szókészlet számára. Például a

John friend Susan .

tripletnek OWL Full-következménye:

John rdf:type _:x .
_:x owl:onProperty friend .
_:x owl:minCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger .


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!