The World Wide Web Consortium Hungarian Office (W3C-Hu) logo

'."\n"; //--f_fam_name echo "\n".'\n"; //--f_chr_name echo '\n"; //--f_emai echo '\n"; //--f_address echo ''."\n"; //--f_affili echo ''."\n"; //--f_job echo ''."\n"; //--f_phone1 echo ''."\n"; //--f_phone2 echo ''."\n"; //--f_fax echo ''."\n"; //--f_comment echo ''."\n
Családnév: '; echo ' * kötelezően kitöltendő'; echo "
Keresztnév: '; echo ' * kötelezően kitöltendő'; echo "
E-mail: '; echo ' * kötelezően kitöltendő'; echo "
Levelezési cím:
Cég/szervezet/intézmény:
Foglalkozás/beosztás:
Telefon (1.):
Telefon (2.):
Fax:
Megjegyzés:
\n"; //--f_info if ($content[info]=='I'){$checked='CHECKED';} else {$checked='';} echo ' Szeretnék e-mailen értesítést kapni a rendezvénnyel kapcsolatos információkról.'."\n"; //--f_date_prop echo ''."\n
"; echo '
'."\n"; }//--function form($content,$red) echo "\n".'

W3C Info-kommunikációs Akadálymentességi Műhelykonferencia - 2008. november 20.


'."\n".'

Regisztráció

'."\n"; $submit=$HTTP_GET_VARS["submit_reg"]; if ($submit!='az adatok elküldése') echo '

A kapcsolattartás hatékonysága érdekében kérjük, lehetőleg az összes mezőt töltse ki!

'."\n"; //============SUBMIT======== if ($submit=='az adatok elküldése'){ $arg[fam_name]=$HTTP_GET_VARS["f_fam_name"];$arg[chr_name]=$HTTP_GET_VARS["f_chr_name"]; $arg[email]=$HTTP_GET_VARS["f_email"];$arg[address]=$HTTP_GET_VARS["f_address"];$arg[affili]=$HTTP_GET_VARS["f_affili"];$arg[job]=$HTTP_GET_VARS["f_job"]; $arg[phone1]=$HTTP_GET_VARS["f_phone1"];$arg[phone2]=$HTTP_GET_VARS["f_phone2"];$arg[fax]=$HTTP_GET_VARS["f_fax"]; $arg[comment]=$HTTP_GET_VARS["f_comment"];$arg[date_prop]=$HTTP_GET_VARS["f_date_prop"];$arg[info]=$HTTP_GET_VARS["f_info"]; //--Are the required fields filled out? $fillout=0; if ($arg[fam_name]==''){$fillout=$fillout+1;} if ($arg[chr_name]==''){$fillout=$fillout+2;} if (!containsEmail($arg[email])) {$fillout=$fillout+4;} //--There is unfilled field if ($fillout!=0) { echo '

Kérjük, hogy a *-gal jelölt mezőket megfelelően töltse ki!

'."\n"; form($arg,$fillout); }//if ($fillout!=0) //--There is not unfilled field else { if (@my_conn()) { //=========REGISTRATION============= if (@mysql_query ('insert '.$table.' (fam_name,chr_name,email,address,affili,job,phone1,phone2,fax,comment,date_prop,status,info) values ("'.$arg[fam_name].'","'.$arg[chr_name].'","'.$arg[email].'","'.$arg[address].'","'. $arg[affili].'","'.$arg[job].'","'.$arg[phone1].'","'.$arg[phone2].'","'.$arg[fax].'","'. $arg[comment].'","'.$arg[date_prop].'","-","'.$arg[info].'")')) { echo '

Köszönjük érdeklődését!

'."\n".'

Regisztrációjának sikerességéről e-mailben értesítjük.

'."\n".'

Vissza a W3C Info-kommunikációs Akadálymentességi Műhelykonferencia 2008 oldalára

Új résztvevő regisztrálása

'."\n"; //=========MAIL TO THE ADMIN============ $admin_email_subject="WAI 2008:$arg[fam_name] $arg[chr_name]"; $admin_email_body="Név: $arg[fam_name] $arg[chr_name]\nE-mail: $arg[email]\nCim: $arg[address]\nCég/szervezet/intézmény: $arg[affili]\nFoglalkozás/beosztás: $arg[job]\nTelefon: $arg[phone1], $arg[phone2]\nFax: $arg[fax]\nMegjegyzés: $arg[comment]\nRegisztráció dátuma: $arg[date_prop]\nKér-e hírlevelet: $arg[info]"; $admin_email_from="From: admin@w3c.hu"; mail($admin_email_addr,$admin_email_subject,$admin_email_body,$admin_email_from); } else {echo 'Sikertelen regisztráció. Próbálkozzon később!';} }//if (@my_conn()) else { echo 'Elnézését kérjük, de az adatbázis pillanatnyilag nem elérhető. Próbálkozzon később!'; }//elseif (@my_conn()) }//elseif ($fillout!=0) }//if ($submit=='az adatok elküldése') //--new form-- else { $arg[fam_name]='';$arg[chr_name]='';$arg[email]='';$arg[affili]='';$arg[job]='';$arg[phone1]='';$arg[phone2]='';$arg[fax]='';$arg[comment]=''; $arg[date_prop]=''; $arg[info]='I'; form($arg,0); }//elseif ($submit=='az adatok elküldése') ?>