W3C

A World Wide Web Consortium műhelykonferenciát szervez "Szemantikus keretrendszerek a webszolgáltatásokban" témában

Csoportmunka a Szemantikus Web és a webszolgáltatások közti megfeleltetési pontok felderítéséhez

Amerikai és ausztráliai kapcsolattartó --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Európai, afrikai és közelkeleti kapcsolattartó --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsiai kapcsolattartó --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Ez a sajtónyilatkozat megtalálható még: angolul, franciául, japánul és egyéb más nyelveken.)

http://www.w3.org/ - 2005. június 9. - A mai napon a World Wide Web Consortium (W3C) megnyitja a W3C műhelykonferencia a szemantikus keretrendszerekről a webszolgáltatásokban (W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web services) nevű rendezvényét Innsbruckban, Ausztriában. A konferenciának a Digital Enterprise Research Institute (DERI) Innsbruck ad helyet, támogatója pedig a EC's IST programme WS2 project. Több mint 60 szervezet tart előadást (papers), melyek célja, hogy feltérképezzék a Webszolgáltatások és a Szemantikus Web kapcsolódó területeit.

A szemantikus leírás kulcs a különböző magasszintű webszolgáltatásokhoz

A webszolgáltatás-szabványok, melyeket a Webszolgáltatások Fejlesztési Terület (Web Services Activity) és más szervezetek fejlesztenek, olyan integrált technológiahalmazt alkotnak, melyektől a webalkalmazás-fejlesztők azt remélik, hogy biztosítják a együttműködésre való képességet (interoperabilitást). A kutatás a kezdetektől arra irányul, hogy e terület sajátos szükségletei találkozzanak, mint az eszközök és szolgáltatások regisztrálása, az eszközök és szolgáltatások felfedezése a Weben, szolgáltatások összeszerkesztése más különböző szolgáltatásokból stb. A korai megoldások webágenseket használtak, gyakran előre definiált könyvtárakat is, néha egyszerűen pásztázva a Webet.

Ezzel párhuzamosan, a Szemantikus Web Fejlesztési Terület (Semantic Web Activity) kifejlesztette a Szemantikus Web technológia alap építőköveit: a Forrásleíró keretrendszert (Resource Description Framework, RDF) és a Webontológia nyelvet (Web Ontology Language, OWL). A W3C Szemantikus Webszolgáltatások Érdeklődési Csoport (W3C Semantic Web Services Interest Group) - több mint 450 résztvevővel - nagy érdeklődést mutat affelé, hogy több integrált szemantika jelenjen meg a Webszolgáltatások csomagban, és gondoskodik a kutatások széles skálájának létjogosultságáról ezen a területen. Ebben a munkában is cél azon általános elvárás teljesítése, hogy még tartalmasabb, még kifejezőbb legyen a szolgáltatások aspektusait leíró keretrendszer, mely nagy számú eszközt nyújt és teljesebb automatikát biztosít a Webszolgáltatások Fejlesztési Terület nagy részén.

Növekvő érdeklődés a megosztott megoldások azonosítása iránt

Nemrég, a W3C Megszorítások és képességek műhelykonferenciáján (Constraints and Capabilities Workshop), megvitatásra kerültek a Szemantikus Web technológiákat is említő javaslatok (proposals including Semantic Web technologies), a Webszolgáltatások kifejezési szabályai követelményeinek fényében. A W3C most egy Szemantikus Web technológiára épülő általános bővíthető keretrendszert tanulmányoz, hosszabb távú célokat figyelembe véve, miközben folytatja az azonnali megoldások fejlesztését a Webszolgáltatások legsürgősebb kérdéseiben. Egy ilyen keretrendszerben alapvető elvárás a Webszolgáltatásokhoz való integráció, csakúgy mint a Web-architektúra esetében.

A szemantikus keretrendszerek a webszolgáltatásokban műhelykonferencia célja, hogy tanácsot adjon a W3C-nek a jövőbeni munkájához ezen a területen. A heterogén társaságok (a Szemantikus Web és a Webszolgáltatások közösségei, kutatók, ipari szoftverfejlesztők és felhasználók) összeverbuválásától a W3C hatékonyabb és tartalmasabb megoldásokhoz vezető esettanulmányokat remél. A felölelt témák a következőek:

Utómunkák, beszámoló

A kétnapos műhelykonferenciát követően a W3C megjelentet egy beszámolót az előadások és megbeszélések végkövetkeztetéseiről. Az összes anyag, beleértve az előadásokat is (papers), elérhetők a nyilvánosság számára is.

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését, és biztosítják a webes technológiák interoperabilitását (együttműködésre való képességét). A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi székhelyű European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen működtetett, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai többek között: egy információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak, különböző prototípus- és példaalkalmazások fejlesztése az új technológiai fejlesztések demonstrálására. A W3C jelenleg több mint 350 szervezetet számlál tagjai körében. További információkért keresse fel a http://www.w3.org/ honlapot!