W3C

A W3C elindít egy csoportot, mely kapcsolatot épít ki az egészségipar és a Szemantikus Web között

A „Szemantikus Web az Egészségügyben és az Élettudományokban Érdeklődési Csoport” összetereli az egészségügyi és a kutató közösségeket

Amerikai és ausztráliai kapcsolattartó:
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 vagy +1.617.253.2613
Európai, afrikai és közelkeleti kapcsolattartó:
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsiai kapcsolattartó:
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(elérhető még angolul, franciául, japánul és egyéb más nyelveken)http://www.w3.org/ - 2005. november 22. - A World Wide Web Consortium (W3C) elindított egy új érdeklődési csoportot, mely kapcsolatot hivatott kiépíteni az egészségipar szakmai vezetői és a szemantikus web szakértői között az együttműködés, a kutatás és fejlesztés, és az újdonságok alkalmazásának tökéletesítésének érdekében az egészségügy és az élettudományok iparában. A W3C életében először a szabványosított szemantikus web specifikációkra épülő olyan speciális szolgáltatásokat fog kidolgozni a „Szemantikus Web az Egészségügyben és az Élettudományokban Érdeklődési Csoport”-jában (HCLSIG), melyeket a felhasználóközösségek definiáltak.

„Ezzel az új vállalkozással a gyakorlatban is alaposan ki lesznek próbálva a W3C specifikációk a közösségek dinamikus, sokrétű és összefonódó csoportjaiban”, mondta Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. „Rendkívüli lehetőségünk nyílt meghallgatni a szakma képviselőit, megvizsgálni, hogyan illeszkedik a mi munkánk az ő elvárásaikhoz, illetve kiszolgálni az ő jövőbeni követelményeiket.”

Akadályok állnak az adatmegosztás útjában, lassítva a klinikai kutatásokat

Mind az élettudományok kutatóközösségeiben, mind az egészségügyi szolgáltatásokban az adatmegosztást gátló korlátok behatárolják a fejlesztéseket és megakadályozzák a hatékony ellátást. Egymás számára elérhetetlenek például a kémikusok, biológusok és a klinikai dolgozók által kezelt adatok, pedig azok megosztása kölcsönösen hasznos lenne. Ezen különböző közösségek közti kapcsolat kialakítására és kiszolgálására létrehozandó infrastruktúra kiépítése szükségeltetik mind az emberek egymással való megismertetésének, mind az összehangolt munka kialakításának, mint igénynek a kielégítésére, támogatva a szemantikában gazdag rendszerek, eljárások és információk együttműködését.

A Szemantikus Web hidat képezhet a kémikusok, biológusok, klinikai dolgozók és más kutatók között

Az egészségügy és élettudományok területen végzett kutatások rohamszerűen fejlődnek, és sikerükhöz kulcsfontosságú az új informatikai modellek alkalmazása, mely hidat képezhet az intézetek biológiai és orvosi információinak különböző formái között. Az orvosi és kutatói információkba való szemantika-beágyazással a kutatók hozzáférhetnek ahhoz a tudáshoz, ami szükséges a betegségek hatékony gyógyításához, a gyógyszerek biztonságos alkalmazásához és megfizethetőségéhez, és alkalmas arra, hogy az egészségügyi szolgáltatók személyreszabott klinikai ellátást kínálhassanak a betegeknek. A szemantikus webtechnológiák előtérbe helyezése segíteni fogja a próbaverziójú-és-hibás eljárások kiiktatását, valamint megkönnyíti a molekuláris-alapú tudás felhasználását a klinikai kutatások döntéshozatalának hatékonyabbá tételéhez.

A W3C lépéseket tesz a szakterületek specialistái és a webtechnológiák találkozásának érdekében a kommunikáció és az adatmegosztás tökéletesítésére

A HCLSIG a szemantikus webtechnológiák, az alapszótárak és -ontológiák alkalmazásának üzleti értékét bemutató felhasználási példákat, illetve az egyedi azonosítókkal kapcsolatos útmutatókat és alkalmazási javaslatokat fog fejleszteni. A csoport biztosítani fog egy fórumot a kommunikáció, az okatatás, az együttműködés és az implementálás támogatására. A csoport együtt fog működni más szemantikus web csoportokkal is, hogy javaslatokat gyűjtsőn a jövőbeni fejlesztésekhez, valamint támogatni és segíteni fogja a szemantikus webtechnológiák használatát, illetve az együttműködés és a szabályozott (policy-aware) adatok és adatbázisok növelését az élettudományi iparágakban.

A W3C összefogta a különböző közösségeket - szabályzatkészítőket (policy makers), technológusokat, kutatókat és nyelvészeket -, hogy lerakja a webtechnológia alapjait, óriási hatást kifejtve. Ez arra bátorította a W3C-t, hogy a HCLSIG-vel egy újabb lépést tegyen a webes szabványok alkalmazásainak vertikális bővítésére.

További információk elérhetők a W3C „Szemantikus Web az egészségügyben és életudományokban” (Semantic Web Health Care and Life Sciences) honlapján.

Ez a projekt a W3C Technológia és Társadalom Szekciójához (Technology and Society Domain) és a Szemantikus Web Fejlesztési Területéhez (Semantic Web Activity) tartozik.

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését, és biztosítják a webes technológiák interoperabilitását (együttműködésre való képességét). A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi székhelyű European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen működtetett, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai többek között: egy információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak, különböző prototípus- és példaalkalmazások fejlesztése az új technológiai fejlesztések demonstrálására. A W3C jelenleg több mint 400 szervezetet számlál tagjai körében. További információkért keresse fel a http://www.w3.org/ honlapot!