W3C

A World Wide Web Consortium elindította a Szabálykicserélési Formátumok Munkacsoportját

A W3C célja összefogni az üzleti szabályozást és a webarchitektúra fejlesztését

Amerikai és ausztráliai kapcsolattartó:
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 vagy +1.617.253.2613
Európai, afrikai és közelkeleti kapcsolattartó:
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsiai kapcsolattartó:
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(elérhető még angolul, franciául, japánul és egyéb más nyelveken)


http://www.w3.org/ - 2005. november 7. - A W3C örömmel jelenti be, hogy elindította a Szabálykicserélési Formátumok Munkacsoportját (Rule Interchange Format (RIF) Working Group), melynek célja olyan szabvány kidolgozása, ami lehetővé teszi szabályok Weben való kicserélését. A szabályok a Szemantikus Web víziójának kulcselemét alkotják, lehetővé téve az elosztott, transzparens és skálázható rendszerek összetett forrásainak adatainak integrációját, derivációját és transzformációját.

"A szabályleíró nyelvek területén az iparban és a kutatószektorban végzett több évnyi munka után örömmel látom a W3C-tagoknak a webalapú szabályleíró szabványok fejlesztésébe fektetett munkáját", mondta Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. "Az üzleti szabályok kereskedőinek, a felhasználói cégeknek, a szabályleíró nyelvek kidolgozóinak és a Szemantikus Web fejlesztőinek összefogása egy szabvány kidolgozásához a Szemantikus Webben rejlő lehetőségek kiaknázásának egyik fontos lépése."

A szabályleíró szabványok növelik az üzleti alkalmazások erejét

Ez a közlemény egy kulcsfontosságú lépés az üzleti szabályok leírásának vezető fejlesztői, a Szemantikus Web fejlesztői, és a végfelhasználók összefogásában a közös webes Szabálykicserélési formátum követelményeinek kidolgozásához. A Szabálykicserélési formátum módszert nyújt a már kiforrott és az új szabályleíró nyelvek reprezentálására, lehetővé téve az egy adott alkalmazás számára írt szabályok nyilvánossá tételét, megosztását, másokkal való összevonását és más alkalmzásokban való újrafelhasználását. Másfelől megkönnyíti az egyéni, az osztályszintű, a szervezeti, és a nyilvános adatforrások integrációját, és új következtetések levonását. A Szabálykicserélési formátum segíthet például a vállalaltoknak új vásárlókat találni, az orvosoknak recepteket érvényesíteni, és a bankoknak lebonyolítani a kölcsönügyleteket. A Szabálykicserélési formátum Weben való alkalmazásával a hagyományos szabályleíró technológiákat a szabványosításnak nemcsak a szokásos gazdasági előnyeivel vértezhetjük fel, hanem azzal is, amit a Szemantikus Web nyújtani tud: különböző források szabályainak kicserélésének és összevonásának lehetőségét.

Az üzleti szabályozás webarchitektúrával párosítva sokkal hatékonyabb lehet

A dinamikus üzleti szabályleírás piacának víziójának és a webarchitektúrának az összekapcsolása már a sikeres 2005. áprilisi W3C műhelykonferencia a szabályleíró nyelvekről az együttműködés jegyében (W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability) című rendezvényen elkezdődött, mely több mint hatvan, ezen a területen dolgozó ipari- és kutatóintézményt (például ILOG, Fair Isaac, Pegasystems, IBM, Oracle, Agfa, GM és mások) hozott össze. Az új W3C RIF Munkacsoport (RIF Working Group) azért lett megalakítva, hogy egyensúlyozzon a különböző társaságok szükségletei között, és megalkosson egy szabályleírónyelv-magot és kiterjesztéseit, melyek együtt képessé teszik a szabályokat a különböző szabályleíró nyelvek közti fordításra, s így a különböző szabályozórendszerek közti átvitelre is.

További információk a W3C Szabálykicserélési Formátum (W3C Rule Interchange Format) honlapon.

Egy jelentős hozzájárulást a munkához a DARPA-tól kaptunk, a DAML program keretében, az MIT/AFRL F30602-00-2-0593 számú szerződése alapján.

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését, és biztosítják a webes technológiák interoperabilitását (együttműködésre való képességét). A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi székhelyű European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen működtetett, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai többek között: egy információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak, különböző prototípus- és példaalkalmazások fejlesztése az új technológiai fejlesztések demonstrálására. A W3C jelenleg több mint 400 szervezetet számlál tagjai körében. További információkért keresse fel a http://www.w3.org/ honlapot!