W3C

A World Wide Web Consortium megjelentette az XSLT 2.0, az XPath 2.0, és az XQuery 1.0 előzetes javaslattervét

A nyelvfüggetlen, vállalatméretű lekérdezések és transzformációk a felhasználói szoftverek új generációját képviselik

Amerikai és ausztráliai kapcsolattartó:
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 vagy +1.617.253.2613
Európai, afrikai és közelkeleti kapcsolattartó:
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsiai kapcsolattartó:
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(elérhető még angolul, franciául, japánul és egyéb más nyelveken)


http://www.w3.org/ - 2005. november 3. - A World Wide Web Consortium (W3C) megjelentette az XML-család nyolc előzetes W3C-javaslattervét (Candidate Recommendation), mellyel jelezni kívánja a fejlesztőtársadalomnak, hogy az ezekben a specifikációkban definiált hathatós, új transzformáló és lekérdező XML elemek készen állnak az implementálásra.

"Ezek a specifikációk új fejlettségi szintjét képezik az XML-világnak", mondta Liam Quin, a W3C XML Fejlesztési Területének (XML Activity) vezetője. "Vannak, akiknek szószerint több millió soros XSLT transzformáció van a termékeikben. A munkacsoportok meghallgatták a felhasználókat, a nagy dokumentumkészlettel, az adatbázissal dolgozókat, a kereskedőket és a tápadat-előállítókat, és létrehoztak egy integrált specifikációkészletet, mely használható mind a vállalatok, mind az egyének számára."

Az XSLT 1.0 tapasztalatai és sikeres bővítései a 2.0-ás verzióban

Az XSLT 2.0 a nagyon sikeres XSL transzformációk nyelvének egy jelentős átdolgozása. Az XSLT XML-tartalmat transzformál más formátumokba, beleértve más XML formátumokat is. Használhatjuk például az XSLT-t XML-kimenetek adatbázisból XHTML weboldallá, vagy XSLFO nyomtatásbarát dokumentummá való transzformálására. Az XSLT 2.0-ba sok új szabványos elem lett beépítve, ami régebben csak egy-egy igénybevehető bővítés volt, mint az összetett dokumentumkimenetek, vagy a felhasználó által definiált XPath függvények készítésének lehetősége. Koncentráltan támogatva a nemzetköziesítést és gazdagabb eszközkészletet nyújtva a programozóknak, az XSLT 2.0 alkalmasabb az üzletileg létfontosságú fejlesztések széles skálájára, amire eddig az XSLT 1.0-t használták.

Az új funkcionalitáson kívül az XSLT 2.0 bevezeti a szigorú típusosságot és támogatja a W3C XML-séma szabad használatát. A szigorú típusosság jellemzője a vállalat méretű programok nyelveinek, mint a Java, C++ és C#, és célja a programok hibáinak csökkentése, nagy mértékben mérsékelve ezzel a nagy rendszerek fejlesztésének és karbantartásának költségét.

A Lekérdező XML adatbázis funkcionalitással gazdagítja az XML-t

Ahogyan az XSLT elsősorban a transzformálással, úgy a Lekérdező XML az adatbázisokban megvalósított kereséssel és szelektálással gyarapítja az XML-t. Mint az XSLT 2.0, a Lekérdező XML is használja a W3C XML-sémát, szigorú típusos, vagy szkript-nyelvezetet biztosítva ezzel, a szelekciós szókészlete pedig az XPath 2.0-ra támaszkodik. A Lekérdező XML-lel használhatunk kereskedők és adatbázisok közti joint összetett adatfajták között, melyben lehetnek XML dokumentumok, XML-eredetű állományok, relációs adattáblák és mások.

A standardizáció új korszakot nyit a felhasználói programoknak

Az XSLT 2.0 és a Lekérdező XML 1.0 egy adatbázis-integrációs szabványt szolgáltat. A Java-közösség fejlesztései (Java Community Process) oldalon megjelent egy kezdetleges verziója az XQJ-nek (Lekrédező XML Alkalmazások Javara, XQuery API for Java), a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization, ISO) pedig egyesítette a Lekérdező XML-t az SQL-lel az ISO SQL (SQL/XML) 14. részében. A szélesskálájú alkalmazások, adatbázisok, operációs rendszerek, webszolgáltatások és webszerverek közti kapcsolatok hagyományosan felhasználói szoftverekre épülnek, amelyek - kérésre - a különböző alkalmazások által használt formátumok közötti konverziót, adatkezelést végzik. Az eszközök szabványos úton való integrálása, szabványos adatformátum-készlet és azok szabványos lekérdezése és kezelése mellett, a felhasználói programok felhsználói nagyobb figyelmet szentelhetnek a magasabb szintű üzleti feladatoknak, míg az új adatforrások integrálása sokkal gyorsabban megvalósítható. Sok kereskedő ezt hamar fölismerte, és támogatja az XQuery 1.0 és XPath 2 adatmodellt (XDM), csökkentve ezzel költségeit és növelve a vásárlókat szolgáló funkciók számát.

Már léteznek implementációk, de várjuk a további tapasztalatokat!

Az XQuery már kamatoztatott jelentős implementációs tapasztalatokat. A korábbi Lekérdező XML tervezetek korai implementálói közé tartozik az IBM, a Microsoft, az Oracle, az Apple, a BEA és sokan mások; ezenkívül nagy számú nyílt kódú implementáció is született. 2005 első kilenc hónapjában több mint 33.000 letöltést végeztek az egyik nyílt kódú XSLT 2 és XQuery implementácó (a Michael Kay által írt Saxon nevű XSLT 2.0 szerkesztő) oldaláról. Az XQuery nagy számú implementációinak listáját megtalálhatja a Lekérdező XML nyilvános oldalán (Public XML Query).

Az XSL Munkacsoport (XSL Working Group) és a Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group), melyek az XML-séma Munkacsoporttal (XML Schema Working Group) szoros együttműködésben ezeket a dokumentumokat készítették, arra kérik az implementálókat, hogy végezzék el tesztjeiket és segítsenek annak demonstrálásában, hogy a specifikációk elég szabatosak ahhoz, hogy azokat együttműködően lehessen implementálni.

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését, és biztosítják a webes technológiák interoperabilitását (együttműködésre való képességét). A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi székhelyű European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen működtetett, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai többek között: egy információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak, különböző prototípus- és példaalkalmazások fejlesztése az új technológiai fejlesztések demonstrálására. A W3C jelenleg több mint 400 szervezetet számlál tagjai körében. További információkért keresse fel a http://www.w3.org/ honlapot!