W3C

A World Wide Web Consortium közzéteszi három részből álló webszolgáltatás ajánlását

A három részből álló megoldás hatékonyabb webszolgáltatásokat eredményez

Amerikai és ausztráliai kapcsolattartó --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Európai, afrikai és közel-keleti kapcsolattartó --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsiai kapcsolattartó --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(a sajtóközlemény angol eredetije itt érhető el, illetve a W3C honlapján megtalálható még francia és japán nyelven)

Előszavak az ajánláshoz.


http://www.w3.org/ -- 2005. január 25.-- A World Wide Web Consortium (W3C) közzétett három új webszolgáltatás ajánlást: Optimalizált bináris XML csomagolás (XOP), SOAP üzenetátvitelt optimalizáló technika (MTOM), és Erőforrások reprezentációja SOAP fejlécekben (RRSHB). Ezek az ajánlások megteremtik valamely SOAP 1.2 üzenetben továbbított, vagy abból hivatkozott bináris adat hatékony csomagolásának és továbbításának lehetőségét.

A webszolgáltatásoknak hatékony, szabványos módszerekre van szükségük a bináris adatok kezeléséhez

A webszolgáltatások elsődleges célja, hogy alkalmazások között megosszanak, illetve felhasználjanak adatokat. Ilyen adatok lehetnek az egyre inkább szerteágazó típusai a különféle médiaformátumoknak és eszközöknek, mint például a nagyméretű vázlatok, grafikus fájlok. Egy bonyolultabb példa lehet erre építészeti tervek különböző csoportok közötti megosztása, illetve sorolhatunk egyszerűbb eseteket, mint például képek közvetlen továbbítása digitális kamerák és nyomtatók között.

Az egyik legnagyobb technikai és teljesítménybeli kihívás a webszolgáltatások felé amikor egy felhasználó vagy egy alkalmazás nagyméretű bináris fájlokkal dolgozik. Bináris adatok XML-lé történő kódolása hatalmas méretű fájlokat eredményez, melyek nagy sávszélességet emésztenek fel, illetve jelentősen lelassítja az alkalmazásokat. Bizonyos eszközök esetén annyira nagymértékű lehet ez a lassulás, hogy az már nem fogadható el.

Hogy a webszolgáltatások teljesítményét javítsa, a W3C kidolgozott egy három részből álló megoldást

A W3C XML Protokoll Munkacsoportja, miközben kidolgozta az első SOAP szabványt és a SOAP 1.2-t, jóformán felmerülése óta figyelemmel követi ezt a problémát. A ma kiadott legújabb ajánlások a SOAP 1.2-höz kapcsolódnak és a webszolgáltatások teljesítményének növelését célozzák meg úgy, hogy szabványos módszereket és mechanizmusokat nyújtanak nagyméretű bináris adatok továbbításához.

"Lehetővé téve SOAP üzenetek (XOP és MTOM) hatékonyabb szerializálását és átvitelét, valamint valamennyi, az üzenet feldolgozásához szükséges adat elküldésével, még akkor is ha a feldolgozandó adat jelenleg nem áll rendelkezésre (RRSHB),  a webszolgáltatások gyorsabbakká, használhatóbbakká váltak" - világított rá Yves Lafon, a W3C XMLP Munkacsoportjának kapcsolattartója.

Az XOP bináris adatok hatékony kódolását teszi lehetővé XML-ben

Az Optimalizált bináris XML csomagolás (XOP) szabványos módszert ad alkalmazások számára XML dokumentumba ágyazott bináris adatok mindenféle változtatások nélküli betöltése. Így az alkalmazásoknak kevesebb helyre van szükségük az adatok tárolására, és kisebb sávszélesség is elég azok továbbítására. Az XOP az XML információs halmaz (Infoset) szintjén működik, ami lehetővé teszi ugyanazon XML dokumentum absztrakt reprezentációjának különböző módokon történő szerializációját.

Az MTOM implementálja a XOP-ot és felgyorsítja a SOAP 1.2-t

Az Üzenetátvitelt Optimalizáló Technika (MTOM - Message Transmission Optimization Mechanism) az XOP nyújtotta lehetőségeket használja ki a SOAP üzenetek címzéséhez. Az MTOM definiálja az "Átvitel Optimalizációs" lehetőséget, ami lehetővé teszi a SOAP kötések számára, hogy optimalizálják az átvitelt és/vagy a SOAP üzenetek továbbítására használt wire formátumot (wire format). Az MTOM egyúttal meghatározza a konkrét implementációját is ennek a működési módnak, HTTP-t és XOP-t megadva az egy MIME csomagolásban utazó a különféle bináris adatok és SOAP üzenetek továbbítására. Ezzel az MTOM mind a továbbításhoz szükséges sávszélességet, mind pedig a kódoláshoz/dekódoláshoz szükséges időt lecsökkenti ilyen jellegű adatok esetén.

Az RRSHB lokális rövidítéseket ad az erőforrásokhoz a különféle alkalmazásoknak

A harmadik ajánlás az Erőforrások reprezentációja SOAP fejlécekben (RRSHB) egy olyan funkcionalitást takar, amely lehetővé teszi SOAP üzenetek címzettjei számára, hogy hozzáférjenek külső erőforrások gyorsítótárban tárolt reprezentációihoz. Ez azért fontos, mert előfordulhat, hogy időnként erősen korlátozott a sávszélesség vagy a fájlokhoz történő hozzáférés lehetősége. Ez a módszer lehetővé teszi az üzenet fogadójának, hogy felhasználhassa az eredeti fájlt, ami pl. egy URI-n keresztül érhető el, vagy annak egy gyorsítótárban tárolt másolatát, ami az aktuális SOAP üzenethez tartozik. Az MTOM-mal együtt használva jelentősen megnövekedik a feldolgozási sebesség, hiszen a külső adat azonnal rendelkezésre áll, amikor a címzett hozzáfog az üzenet feldolgozásához.

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését, és biztosítják a webes technológiák interoperabilitását (együttműködésre való képességét). A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen működtetett, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai többek között: egy információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak, különböző prototípus- és példaalkalmazások fejlesztése az új technológiai fejlesztéseket demonstrálására. A W3C jelenleg több mint 350 szervezetet számlál tagjai körében. További információkért keresse fel a http://www.w3.org/ honlapot!