W3C

A World Wide Web Consortium kibocsátotta a "Webszolgáltatások koreográfiájának leíró nyelve 1.0" első nyilvános munkatervét

A W3C WS-CDL nyelve a peer-to-peer webszolgáltatások együttműködését célozza meg

Amerikai kapcsolat --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1 617 253 5884 vagy +1 617 253 2613
Európai kapcsolat --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 492 38 75 94
Ázsiai kapcsolat --
Yasuyuki Hirakawa <yasuyuki@w3.org>, +81 466 49 1170

(Ez a sajtónyilatkozat megtalálható még angolul, franciául és japánul)


http://www.w3.org/ -- 2004. április 27. -- A World Wide Web Consortium (W3C) kibocsátotta a "Webszolgáltatások koreográfiájának leíró nyelve 1.0" (Web Services Choreography Description Language Version 1.0) dokumentum első nyilvános munkatervét (Working Draft). A WS-CDL létrehozásának a célja az volt, hogy a webszolgáltatások és felhasználóik közötti kommunikációt koordinálni lehessen. A WS-CDL dokumentumok sorozatából a most megjelent munkaterv az első.

A koreográfia a kulcs a vállalati szintű webszolgáltatásokhoz

Az üzleti tranzakciók – különösen azok, amelyek a webszolgáltatások miatt váltak lehetővé – bonyolult interakciókból épülnek fel. Ezek az interakciók a tranzakciók lépései során a kiindulási és a tervezett befejezési ponton túl különböző szempontokból szemlélhetőek. Az interakciókat egyfajta globális pontból tekintve a szoftverfejlesztők a felosztott verseny feltételeivel (az események sorozatában váratlanul bekövetkező függőségekkel) is tudnak számolni, melyek nem üzleti jellegű folyamatoknál is előfordulhatnak ugyanilyen módon. A koreográfia egy szabályhalmazt biztosít, amely leírja, hogy különböző komponensek hogyan tudnak együttműködni és milyen sorrendben, így a folyamatnak egy rugalmas rendszernézetet ad.

A Webszolgáltatások koreográfiájának leíró nyelve a "végpont" nyelvek (például a BPEL és a Java) szükséges kiegészítése. A WS-CDL nyelv biztosítja (a globális modellel) azt, amire ezeknek a nyelveknek szükségük van a végpont-működés (a "megállapodás szabálya") együttműködő szolgáltatásokon keresztül való konzisztenciájának biztosításához.

A koreográfia felgyorsítja az értékesítéshez szükséges időt és csökkenti a tulajdonlás költségét

A webszolgáltatások egyik célja az integráció (az elemek egy rendszerbe való integrálása), az összeköttetés költségének csökkenése és az információ használhatósága és így az értéke növekedése céljából. Sok éven keresztül a szolgáltatások integrálásának egyetlen módja az integrációs pontok speciális összekapcsolásával vagy kábelezésével valósulhatott meg. A koreográfia egy globális modell használatán keresztül biztosítja azt, hogy a szerződésben foglalt működés az összetett szolgáltatások között komplex összeköttetési vagy ilyen eszközök használata nélkül is megvalósítható legyen.

Egy másik webszolgáltatási cél a konformancia elérése (az alkalmazások az integráció során ugyanazokat a megállapodási szabályokat osztják meg), amely biztosítja a kívánt üzleti kimenetet. Mivel egy jól definiált koreográfia az alkalmazási területek között garantálja a konformanciát, az üzletek több időt nyernek az értékesítéshez.

Statisztikák alapján ki lehet mutatni, hogy a koreográfia holtpontmentes (holtpontok akkor alakulnak ki, amikor a folyamatok megállnak, mert mindegyik vár egy másikra a többi közül), végtelenciklusoktól mentes (végtelen ciklusok akkor alakulnak ki, amikor a folyamatok folyamatosan egymással kommunikálnak és nem végeznek hasznos feladatot) és szivárgásmentes (nem azonosított résztvevőktől származó zavaró hatás nincsen). A szivárgásmentesség nagyobb biztonságot jelent a kapcsolódó szolgáltatásokon át. A holtpontmentesség és a végtelen ciklusokba kerülés kizárása csökkenti a tesztelési költségeket és a tulajdonlás teljes költségét.

A WS-CDL az alkalmazások közötti együttműködést definiálja

A WS-CDL specifikáció a webszolgáltatás résztvevői között peer-to-peer együttműködést definiál. Egy webszolgáltatás felhasználója (automatizálva vagy bárhogy) a szolgáltatás egy kliense. A felhasználóknak más webszolgáltatások, alkalmazások és emberi szerepeik is lehetnek. WS-CDL-ben a kliens interakciók egy része a meglévő idejükön túl egy együttműködő csoporttal is kapcsolatban lehetnek. Együttműködő csoport lehet például egy komponenshalmaz, amely egy üzleti vagy adatbázis tranzakciót alkot.

Az e-business alkalmazások jövője a World Wide Web lazán párosított, decentralizált környezetében van. Ez a környezet ugyanis megköveteli azt a képességet, hogy hosszú életű, peer-to-peer együttműködések legyenek a résztvevő szolgáltatások között egy szervezet megbízható területein belül vagy keresztül. Azok az alkalmazások, amelyek a WS-CDL-t implementálják, meg tudják valósítani ezt a megosztott üzleti célt, mivel a Munkacsoport kifejlesztette a WS-CDL követelményeit tartalmazó dokumentumot, hogy mind a széles gyakorlati üzleti igényeket és a szilárd teóriákat is figyelembe vegye.

A WS-CDL erős ipari és matematikai alapokkal rendelkezik

A WS-CDL specifikáció összhangba hozza a fontos kutatási és ipari forrásokat. A WS-CDL nemcsak az üzleti igényeket egyesíti, hanem a nagy hatású matematikai munkákat is az ún. pi (π) kalkulusban, azaz egy elnevezésen alapuló algebrában, amely olyan rendszerek modellezésére való, amelyek fizikailag vagy virtuálisan szállíthatók. A W3C Webszolgáltatások Koreográfiája Munkacsoportjában (W3C Web Services Choreography Working Group) meghívott szakértőként részt vesz Robin Milner professzor, a pi-kalkulus fő megalkotója, Dr. Kohei Honda és Dr. Nobuko Yoshida. AZ ő közös munkájuk a pi-kalkulus és a helyességi tulajdonságok (végtelen ciklus-, holtpont-, és szivárgásmentesség) területén erősíti a WS-CDL-t azáltal, hogy matematikai jelentősséget ad a nyelvnek.

A WS-CDL teljes fejlesztésbe fordul

A WS-CDL mai első nyilvános kiadásának előkészületében a W3C Webszolgáltatások Koreográfiája Munkacsoportja (W3C Web Services Choreography Working Group) már kiadta a Webszolgáltatások Koreográfiája követelményeit és a modell áttekintését a múlt hónapban. A Munkacsoport úgy tervezte a WS-CDL megalapozását, hogy az konzisztens legyen a Webszolgáltatások architektúrájával (Web Services Architecture), és hogy ki lehessen egészíteni vele a készülő World Wide Web architektúrája, első kiadását, melyet a W3C Műszaki Architektúra Csoportja (Technical Architecture Group, TAG) készít.

A WS-CDL XML alapú és támogatja a SOAP 1.2-t, a WSDL 2.0-t és a Web architekturális rétegeit. Mint ahogy minden W3C webszolgáltatási munkacsoporttól elvárják, hogy tevékenységeiket egymással összhangban végezzék azért, hogy egy szabályos és jelentős infrastruktúrát biztosítsanak, így a WS-CDL-t is úgy tervezték, hogy interoperábilis legyen a W3C Webszolgáltatás Fejlesztési Területének (Web Services Activity) minden fejlesztésével.

A Webszolgáltatások Koreográfiája Munkacsoport (Web Services Choreography Working Group) a figyelmét mostantól a WS-CDL finomítására fordítja, azzal a szándékkal, hogy az első implementációk elkészülhessenek. A W3C várja a webfejlesztő csoportokat, hogy átnézzék és észrevételezzék ezt a dokumentumot és a későbbieket is. A WS-CDL-ről való technikai megbeszélések a public-ws-chor@w3.org levelezési listán nyilvánosan hozzáférhetőek.

Több, mint 40 W3C tagszervezet és meghívott szakértő készíti a WS-CDL-t

A Webszolgáltatások Koreográfiája Munkacsoport (W3C Web Services Choreography Working Group) tagjai (ábécé sorrendben): Apple Computer, Arjuna Technologies Ltd, BEA Systems, Choreology Ltd, Cisco Systems, Commerce One, Computer Associates, DSTC Pty Ltd (CITEC), EDS, Enigmatec Corporation, Fujitsu Ltd, Hewlett-Packard, Hitachi Ltd., Intalio Inc., IONA, MTA SZTAKI, National Computerization Agency, Nortel Networks, Novell, Oracle, SAP AG, SeeBeyond Technology Corporation, Software AG, Sonic Software, Sun Microsystems Inc., Thomson Corporation, TIBCO Software, Uniform Code Council, University of Maryland (Mind Lab), W. W. Grainger Inc., webMethods Inc., továbbá Dr. Honda, Professor Milner, és Dr. Yoshida, mint meghívott szakértők. A csoport elnöke Martin Chapman (Oracle) és Steve Ross-Talbot (Enigmatec).

A World Wide Web Consortiumról (W3C-ről)

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését és garantálják széleskörű felhasználhatóságát. A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen fenntartott, nemzetközi ipari konzorcium. A konzorcium szolgáltatásai között található egy információs tárház a World Wide Webről fejlesztőknek és felhasználóknak, illetve különböző prototípus- és példaalkalmazások, amelyekkel demonstrálni tudják az új technológiai fejlesztéseket. Jelenleg közel 400 szervezetet számlál a W3C tagjai körében. További információk a http://www.w3.org/ oldalon.