W3C

A World Wide Web Consortium irodát nyit Magyarországon

A magyarországi iroda nyitásával a W3C erősíti közép-európai jelenlétét

Amerikai, ausztráliai kapcsolat--
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Európai kapcsolat--
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsiai kapcsolat--
Saeko Takeuchi, <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170

(elérhető még francia, japán, és angol nyelven is)


http://www.w3.org/ -- 2002. szeptember 24. -- A World Wide Web Consortium (W3C) megnyitja Magyar Irodáját, amelynek székhelye a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (SZTAKI) lesz. Az MTA épületében tartandó megnyitóünnepségen részt vesz Dr. Daniel Dardailler, a W3C európai igazgatóhelyettese; az Informatikai és Hírközlési Minisztérium képviselője; és Dr. Inzelt Péter, az MTA SZTAKI igazgatója.

A W3C Magyar Iroda az első W3C iroda Közép-Európában. A W3C tevékeny európai jelenlétét egy kiterjedt európai irodahálózat továbbá a francia INRIA-ban lévő európai székhely biztosítja.

A megnyitóünnepség minden érdeklődő számára nyitott. A rendezvényen elhangzó előadásokat a W3C állandó stábjának képviselői és a SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályának vezetője adja elő:

Magyarország jelenléte az Interneten -- az ipar erősödik

A magyar gazdaság mutatja a legdinamikusabb és legigéretesebb növekedést a régióban, különös tekintettel az informatikára és a telekommunikációra. A multinacionális vállalatok egyre több kutató és fejlesztő központot hoznak létre Magyarországon. Ehhez hozzájárul még egy erős helyi IT-ipar és a kis- és középvállalkozások sokasága, ami a mai magyar gazdaságnak vitathatatlanul a legizgalmasabb fejleménye. Ezek eredményeképpen Budapest lassanként egy meghatározó IT-központtá növi ki magát, és jelentős piacot képvisel Közép-Európában.

A magyar kormány viszonylag korán érzékelte az Internet fontosságát. 1987-ben -- a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve -- indította el az első programot, amely a magyar K&F (Kutatás és Fejlesztés) és az akadémiai közösség információs infrastruktúrájának létrehozására irányult. Ezzel a tettével az egész régió fejlődésének élvonalába került. Ma Magyarországon a Web felhasználása igen elterjedt. Izgalmas, új fejlesztések, webes alkalmazások, szolgáltatások születnek nap mint nap, ami egy magas szintű, helyi fejlesztői közösség meglétéről tanúskodik. Ezen okokból és más miatt is, Magyarország ideális helyszín egy új W3C-irodának.

Magyarországon a SZTAKI tartja a kapcsolatot a W3C-vel

Az MTA SZTAKI, mint aktív W3C-tag, megfelel egy W3C iroda által támasztott követelményeknek. Az állami tulajdonban lévő, informatikával és hálózatokkal foglalkozó kutatóintézet 1995 óta tagja a W3C-nek, így annak felépítése és tevékenysége nem ismeretlen a számára.

A SZTAKI stabil együttműködést folytat vezető informatikai, számítástechnikai és irányítástechnikai intézményekkel ill. gyárakkal. Évente több mint 100 szerződéses kapcsolatot tart fenn ipari, államigazgatási és más partnerekkel, részt vesz EU-finanszírozású projektekben. Több sikeres digitális művészeti alkotás látott itt napvilágot különböző World Wide Web-technológiák felhasználásával; ezek hazai és nemzetközi digitális művészeti kiállításokon kerültek bemutatásra.

A W3C örömmel tekint a SZTAKI-val való együttműködésére, amelynek révén a magyarok egy erőteljesebb képviseletet kaphatnak a W3C-n belül, illetve a W3C szerepe is növekedhet Magyarországon. A W3C Magyar Irodánál az igazgatói szerepet Dr. Kovács László tölti be, míg Megyaszai Éva a koordinátori feladatokat látja el.

A W3C-irodákról

A W3C a Web nyújtotta lehetőségek kihasználásáért tett erőfeszítések részeként -- célkitűzésének realizálása reményében -- regionális szervezetekkel társul. A W3C irodák az adott ország nyelvén járulnak hozzá a küldetés népszerűsítéséhez, szélesítik a W3C földrajzi kiterjedését, és támogatják a W3C tevékenységeiben való nemzetközi részvételt. A W3C jelenleg az alábbi országokban rendelkelkezik irodával: Ausztrália, a Benelux államok, Egyesült Királyság és Írország, Görögország, Hong Kong, Izrael, Korea, Magyarország, Marokkó, Németország és Ausztria, Olaszország és Svédország.

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését és garantálják széleskörű felhasználhatóságát. A W3C az MIT Számítógéptudományi Laboratóriuma (MIT LCS) , USA, a Nemzeti Számítógéptudományi és Irányitáselméleti Kutatóintézet (INRIA), Franciaország, és a Keio Egyetem, Japán, által közösen fenntartott, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai (többek között): információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak továbbá különféle prototípus- és minta-alkalmazások fejlesztése új technológiák bemutatása céljából. Jelenleg több mint 450 szervezet tagja a Konzorciumnak. További információk: http://www.w3.org/.